عضویت هنرمندان

هنرمندان عزیز می‌توانند با پر کردن فرم زیر به عضویت وب‌سایت آرت شاپ درآمده و از خدمات آن استفاده نمایند. لطفا موارد خواسته شده را با دقت پر نمایید. پس از عضویت شما قادر خواهید بود آثار خود را جهت فروش در آرت شاپ به ثبت رسانید. 

هنرمند
  • حساب کاربری
  • اطلاعات تکمیلی
  • پروفایل عمومی
  • شبکه‌های اجتماعی

• حساب کاربری •

این اطلاعات برای ساخت حساب کاربری شما استفاده خواهد شد. لطفا با دقت موارد زیر را پر نموده و آن‌ها را بخاطر بسپارید. پر کردن تمامی موارد الزامی ست.
به زبان فارسی وارد نمایید
به زبان انگلیسی وارد نمایید
به زبان انگلیسی وارد نمایید
یک نام کاربری برای خود انتخاب نمایید. از نام کاربری برای ورود به سایت استفاده خواهد شد، پس آن را به خاطر بسپارید. به زبان انگلیسی وارد نمایید. دقت کنید از فاصله (space) در نام کاربری استفاده نکنید.
پسورد انتخابی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید. پسورد شما باید حداقل دارای ۶ کاراکتر (حروف و اعداد انگلیسی) باشد. از این پسورد برای ورود به سایت استفاده خواهد شد. آن را به خاطر بسپارید. دقت کنید از فاصله (space) در پسورد استفاده نکنید.
یکبار دیگر پسورد خود را وارد نمایید