عضویت گالری‌ها

گالری‌های محترم می‌توانند با پر کردن فرم زیر به عضویت وب‌سایت آرت شاپ درآمده و از خدمات آن استفاده نمایند. لطفا موارد خواسته شده را با دقت پر نمایید. پس از عضویت گالری‌ها قادر خواهند بود آثار هنرمندان و نمایشگاه‌های خود را جهت فروش در آرت شاپ به ثبت رسانند.